top of page
saad-chaudhry-cYpqYxGeqts-unsplash.jpeg

LEDARSKAP

Vägen till framgång

Organisation och ledarutveckling

De flesta människor upplever att de mår bättre när de blir sedda och när de känner att de existerar i ett sammanhang. Det är viktigt att vi gör något som vi upplever som utvecklande och meningsfullt så därför är vår arbetsplats en viktigt plats då den kan bidra med det vi behöver. Vår sysselsättning är viktig för oss då den kan ge det vi behöver som får oss att känna oss levande och stimulerade.

Dessvärre ger inte alla arbetsplatser dessa ingredienser utan i stället så ger den kaos, konflikter och stress. Dessutom ger en arbetsplats som i brist på utveckling en stagnerad och negativ energi vilket kan uppfattas av både medarbetare, dess samarbetspartners och eventuella kunder. Olika former av ohälsa på arbetsplatsen innebär stora kostnader för arbetsgivaren i form av minskad effektivitet. Glada medarbetare ger en friskare miljö!

Behöver din organisation genomgå en förändringsprocess? Behöver du som ledare genomgå en utvecklingsprocess? En givande utbildning för ledare och organisation sker genom en inventering i första skedet. Vad behöver göras för att förändring ska ske? Vad är organisationens nuläge? Därefter sker en skräddarsydd utbildning med åtgärdsplan som presenteras och som därefter godkänns i samråd. Syftet är att lösa de problem som företaget eller organisationen upplever.

Viktiga delar i utbildningen är medarbetarnas självkännedom, hur företaget kommunicerar, konflikthantering, grupprocesser, handledning, coachning, chefscoachning och feedback.


Att utveckla en grupp

En grupp kan bestå av många olika individer som alla har sin egen verklighetsuppfattning. Varje person har sin egen vilja och värderingar. Varje enskild person har olika erfarenheter, kompetens och förväntan vilket behöver synliggöras. För att gruppens process ska leda till en effektiv utveckling med positiva förändringar behövs:

Tydliga mål

Kommunikation

Samarbete

Trygghet

Processen och förändringsarbetet sker både på individuell nivå och på gruppnivå genom olika övningar och uppgifter. Som opartisk utvecklingskonsult är möjligheten större att skapa en positiv förändring då grunden för utvecklingsarbetet är just att vara opartisk.

Att utveckla en ledare

En företagsledare, mellanchef, gruppchef eller projektledare kan alltid behöva utvecklas i sitt uppdrag att leda andra. Eftersom varje ledaruppdrag består av olika förutsättningar och utmaningar utgår vi från ledarens egen individuella utveckling, verklighetsuppfattning och upplevda svårigheter. En bra förutsättning för att bli en god ledare är att ha självkännedom.

Processen för att utveckla en ledare innehåller:

Personlig reflektion och analys av det egna beteendet

Individens verklighetsuppfattning

Vi undersöker vilka mönster ledaren agerar från

Hur uppfattar individen livet, vilka svårigheter, tolkningar, konflikter, tankar och känslor möter ledaren i sig själv

En medveten ledare i reflektion och med insikter skapar ett positivt ledarskap. Ledaren får möjlighet att skapa en trygg arbetsplats med tydlig kommunikation som i sin tur leder till förändring och utveckling för sig själv och sina medarbetare.

Sessionerna för en individuell ledarutbildning är vanligen månatliga.


Chefen behöver coachning

Coachen är din extra kraft när du upplever stagnation, brist på glädje och energi i din chefsroll. Med mig som coach får du möjlighet att utvecklas och förändra ditt liv på det sätt du önskar. Coachen ställer frågor och ifrågasätter din sanning. Coachen hjälper dig att uppnå de mål du själv satt upp.


Det kan vara svårt att på egen hand klara av ett förändringsarbete när det behövs kraft och insikter för att bryta ett beteendemönster. Ett exempel är när människor läser fantastiska böcker om personlig utveckling utan att ändra sitt beteende och blir sedan besvikna för att ingenting förändras. Men hur kan förändring ske utan nytt beteende?


Samma beteende ger samma resultat

Nytt beteende ger nya resultat

Med mig som coach får du en egen ”påhejare”, någon som tror på dig och ger dig kraft att våga gå förbi din egen bekvämlighet och utmana dina rädslor. Du kommer att uppleva utveckling, resultat och förändring i ditt liv!

Affärsrådgivning

Vid affärsrådgivning behöver inte hindret vara identifierat. De svårigheter du uppfattar som ägare, ledningsgrupp, ledare eller anställd behöver inte vara identifierade vid förfrågan. Utvecklingsarbetet kan under pågående process leda till omorganisation, byte av VD, annan ledare eller anställda.

Exempel på uppdrag

Jag har haft förmånen att arbeta med ägare och ledare i stora bolag inom näringslivet samt med ledare inom departement och inom offentlig sektor. Jag har även arbetat med ledare i små bolag som har få anställda samt med enskilda näringsidkare och ledare i stiftelser.

Det är extra roligt när jag får utbilda konsulter som arbetar inom ledarskap, organisation och utveckling. Det betyder att de har självkännedom, är engagerade och vill utvecklas för att bli ännu mer medvetna människor, bättre ledare som konsulter  Det är ett mycket inspirerande arbete att utveckla och nå så många ledare och konsulter som vill bidra till ett bättre arbetsklimat.


Under 20 år har jag arbetat som ledarskapskonsult. Uppdragen har varierat ett av dem har varit att leda en organisation bestående av 50 underentreprenörer. Uppdraget upphandlades av en kommun med följande riktlinjer: identifiera svårigheter, handledning, grupprocesser, konfliktlösning, kommunikation, stormöten samt att behålla uppdragsgivarens vision och affärsidé.

Nuvarande verksamhetsområden är IT, tung industri, el, finans, juridik, tjänstebolag, omvårdnad, kultur, departement, ledarskap, bygg, media och hälsa.

Vill du veta mer?

Hör av dig och berätta om dig själv och din organisations behov. Jag erbjuder konsultation samt skräddarsydda utbildningar för dig och dina medarbetare.

Arvode enligt offert.

Ledarskap: Service
bottom of page