top of page
ed-leszczynskl-R3ofE-8DyLk-unsplash.jpeg

LIVSCOACH

Ditt liv är präglat av den omgivning du levde i som barn. Under din uppväxt, från det du växte i din mors mage, till du föddes, växte upp och blev vuxen.


Prägling består av din mors och fars upplevelser av sig själva och av dig. Livet i helhet betyder mycket för din prägling, de vuxnas situation, kultur, erfarenheter, kunskap och medvetenhet.


Många människor är fast i tankar, känslor och rädslor. Exempelvis, jag duger inte, jag är oälskad, känner mig otillräcklig, känner rädsla för att bli avslöjad som en bluff, har känslor av självförakt och av att stå utanför. Dessa rädslor kommer från barnets uppväxt, från känslor och tankar som fyllts med smärta och negativt laddad energi.


Positiva minnena skapar ingen smärta

Däremot kränkningar, fördomar, tyckande och tänkande från människor runt omkring, som på något sätt drabbat dig och gör att du sitter fast. Tankar du tänkte och känslor du kände påverkar också ditt nuvarande liv. Saker som uttalas och saker som inte uttalas, nonchalans och en upplevelse av att inte vara  sedd leder givetvis också till prägling.


Under en människas uppväxt kan det finnas begränsade möjligheter för barnet att få utrymme att uttrycka sin vilja och sina känslor. Då blir präglingen ofta negativ och barnet känner sig kränkt. En viktig process i ett mänskligt liv är att få uttrycka sina känslor och bli sedd.


All denna prägling skapar ett ”filter” som blir din sanning och med den sanningen möter du ditt liv. Du upplever världen genom din verklighetsuppfattning. Din sanning kan styra dig för resten av ditt liv om du inte medvetet vill ta bort filtret och ändra på din situation.


Våra samtal leder till utveckling

När du kommer till mig kan du kan känna dig trygg i mitt rum. Det är ljust, tillåtande och harmoniskt. Våra samtal leder till en utveckling där du kan du komma i kontakt med det som begränsar dig, dina rädslor. Du kommer att bli mer klarsynt och medveten om din sanning, vilket leder till att du får kraft att ta ansvar för ditt eget liv. Dessutom kommer du att känna dig mer fri och få möjlighet att leva ditt liv istället för att leva någon annans.


En betydelsefull möjlighet för dig är att jag läser din energi i samtalet. Allt består av energi, känslor, tankar, rädslor och negativa känslor. Kvantfysik är svårt att uppleva med hjärnan, men energier finns ändå där. Negativt präglade känslor och tankar som kan vara undanträngda och bortglömda av det fysiska livet kan finnas kvar i din energi. Om du har svårt att formulera din verklighet har jag möjlighet att hjälpa dig. Du kan förvänta dig fortsatt utveckling och därmed stora förändringar i ditt liv!


Session ca 60 minuter


Session som avbokas senare än 24 timmar innan mötet debiteras.

Livscoach: Tjänster
bottom of page